مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک

چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک بر فرد دیگر از حساب بانکی خود پول برداشت کند .

تفاوت بین چک حقوقی و چک کیفری : عبارت چک حقوقی و چک کیفری فقط در مورد چک های برگشتی ( بلامحل ) استفاده می شود و مربوط به نوع مسئوایت شخص صادر کننده چک است.

اگر چک کیفری باشد می توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد صاحب حساب ( صادر کننده ) را نیز به زندا ن انداخت ولی اگر چک حقوقی باشد فقط می توان چک (وجه چک ) را دریافت کرد . البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است . و در چک کیفری زودتر و راحت تر به پولمان خواهیم رسید اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم ، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید .

مجازات صدور چک بلامحل : هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :

الف)چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .

ب)چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد .

ج)چنانچه مبلغ مندرج در چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصرار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در ستون چک ها ملاک عمل خواهد بود . این مجازات ها شامل مواردی است که ثابت شود ، چک های بلامحل  بابت معاملات نامشروع و یا بهره روی صادر شده نمی باشد . علاوه بر مجازات های کیفری ، دارنده چک می تواند پس از صدور کیفر درخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه قبل از جلسه اول دادرسی به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت صادر کننده چک بی محل تسلیم دفتر دادگاه نماید و از دادگاه تقاضا کند که ضمن رسیدگی به دعوای جزایی ، نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید .

البته باید بدانیم اقدام کیفری برای وصول چک همیشه مقرور نبوده و منوط به شرایط زیر می باشد: جهات کیفری چک : دارنده ی چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نماید .

چک سفید امضا داده شده باشد : در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است . چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله ای است و در عین حال مدعی علیه به طریق دیگر این مراتب را ثابت کند مثلا به وسیله دفتر تجاری صادر کننده چک یا قرارداد ، چک مورد بحث قابل تعقیب کیفری نیست .

چک بدون تاریخ نباشد : تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد ( به روز باشد ) صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نکرده باشد .

صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن نداده یا موجبات پرداخت آن را دربانک محال علیه فراهم نکرده باشد.

شاکی چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار نکرده باشد. در غیر اینصورت شکایت کیفری موقوف خواهد شد.

شرایط مذکور منحصرا برای امکان ، تعقیب کیفری است و در سایر موارد تبعیت از همه این شرایط لازم نیست . مثلا دارنده چک میتواند بدون رعایت شرایط مذکور یا علیه صادر کننده چک بی محل اجراییه صادر کند یا تعقیب وی را از طریق طرح دعاوی در دادگاه ها بخواهد.

هرگاه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی امضاء و صادر شده باشد.

تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه ی مربوطه بر اساس تضامن علیه هردو نفر صادر می شود بدیهی است در این مورد شخص حقوقی که وجود معنوی است مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضا کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی  صاحب حساب مشمول مجازات می شود .

موسسه حقوقی تهران وکیل می تواند در تمامی مراحل مذکور یاری مطمئن و دلسوز در کنار شما عزیزان باشد و با دادن بهترین مشاوره های حقوقی در زمینه های مالی و چک به شما عزیزان خدمت رسانی کند .

آدرس ما در تهران : میدان رسالت –خیابان فرجام –بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸-طبقه ۲ و شماره تماس ما :۷۷۲۲۱۹۴۱ -۰۲۱ می باشد .