مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی: رابطه بین پزشک و بیمار ی تعهد است که از طرف پزشک به بیمار داده می شود و فرد بیمار نیز برای انجام هر فعالیتی به پزشک رضایت می دهد که این رضایت نامه حد و حدود و شرایطی خاص را دارا می باشد. بنابراین یکی از مسایل بسیار مهم برای هر پزشک در انجام وظیفه او مسئولیت اوست که وظایف وی در برابر بیمار را تعیین می کند. از وظایف مشاوره حقوقی پزشکی، جرایم پزشکی است.

همانطور که گفته شده گاهی هنگام مراجعه بیمار به پزشک و قبل از انجام عمل مربوطه از بیمار یک تعهد نامه دریافت می شود که تمامی عواقب آن کار بر عهده خودش باشد. اما این بدان معنا نیست که هر اتفاقی بیفتد بر عهده بیمار است و امکان پیگیری و شکایت وجود ندارد. و پزشکان باید مسئولیت کار خود را بر عهده بگیرند.

همان طور که گفته شد در شرایطی این تعهد قابل اجرا می باشد. در غیر این صورت در صورت بروز مشکل افراد می توانند به مشاوره حقوقی جرایم پزشکی مراجعه نمایند و مشکل خود را مطرح نمایند و سپس سازمان نظام پزشکی کشور به این شکایات رسیدگی خواهد نمود. در این گونه موارد استخدام یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند موارد را به طور کامل پیگیری نماید.

مراجع شکایات پزشکی

مراجعی که به شکایات جرایم پزشکی رسیدگی می نمایند عبارتند از:

  • دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی: در این دادسرا با پزشک متخلف برخورد انتظامی صورت خواهد گرفت.
  • دادسرای ویژه امور پزشکی: این دادسرا وظیفه ی رسیدگی به اینگونه شکایات را دارند و از طریق پیگیری آنها بیمار خسارت دیده می تواند از پزشک متخلف دیه و خسارت دریافت نماید.
  • شورای حل اختلاف پزشکی: این شورا به پرونده هایی با میزان دیه زیر پنج میلیون تومان رسیدگی می نماید.

مراجعه به این گونه مراجع و پیگیری شکایت جرایم پزشکی با استخدام یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص شما را در این راه یاری و انجام آن را به سمر خواهد رساند. برای کسب اطلاعات اولیه از مشاوره حقوقی موسسه ما بهرهمند شوید. شما می توانید در هرکدام از این مراجع به صورت همزمان شکایت خود را مطرح نمایید. و شکایت در هیچ کدام از آنها برای طرح شکایت در سازمان دیگر ممانعت به عمل نخواهد آورد.

مجازات تخلفات انتظامی پزشکی

عدم‌ رعایت‌ موازین‌ قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌، تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات های‌ زیر محکوم‌ می شوند:

  1. توبیخ کتبی برای پزشک متخلف
  2. توبیخ شفاهی برای پزشک متخلف در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌
  3. توبیخ کتبی برای پزشک متخلف و درج آن در چرونده نظام پزشکی و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ و یا درج نمودن رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل برای اطلاع رسانی عمومی
  4. محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ پزشکی‌ از ۳‌ ماه‌ تا یکسا‌ل در م‌حلی که تخلف رخ داده
  5. محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ پزشکی‌ از بیش‌ از ۱ تا ۵‌ سال‌
  6. محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و عناوین مرتبط از ۳‌ ماه‌ تا ۱ سال‌ در سراسر کشور
  7. محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ عناوین مرتبط برای همیشه و در سراسر کشور